Cum verifici pe loc dacă este liber un număr de mașină

Cum verifici pe loc dacă este liber un număr de mașină Cum verifici pe loc dacă este liber un număr de mașină numar auto 800x533

Cum verifici pe loc dacă este liber un număr de mașină. Există persoane care vor un număr preferențial la mașina lor, fără să fie oferit de Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (DRPCIV).

Cum verifici pe loc dacă este liber un număr de mașină. Pentru început vei intra pe website-ul DRPCIV (link) și îți vei crea un cont de utilizator. Tot ce ai de făcut este să introduci adresa ta de e-mail și o parolă.

După aceea poți să faci verificarea ca și cum ai fi la ghișeu.

DOCUMENTE NECESARE PENTRU ÎNMATRICULARE AUTO!

a) Cererea solicitantului Cerere Cum verifici pe loc dacă este liber un număr de mașină Cum verifici pe loc dacă este liber un număr de mașină doc Cerere;

b) Fişa de înmatriculare, semnată de fostul şi noul propietar, vizată la organul fiscal teritorial competent (în locul vizei fostului propietar se poate depune certificatul de atestare fiscală emis de organul fiscal teritorial competent); Cum verifici pe loc dacă este liber un număr de mașină Cum verifici pe loc dacă este liber un număr de mașină pdf m Fişă înmatriculare

În cazul înscrierii în certificatul de înmatriculare şi a altei persoane, se va depune şi fişa de înmatriculare completată cu datele acesteia;

Fişa de înmatriculare a vehiculului nu se mai solicită în cazul în care transferul dreptului de proprietate asupra vehiculului se realizează prin utilizarea actului de înstrăinare-dobândire prevăzut de Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, ministrului finanţelor publice şi al ministrului afacerilor interne nr. 1.069/1.578/114/2016. Cum verifici pe loc dacă este liber un număr de mașină Cum verifici pe loc dacă este liber un număr de mașină doc Contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport;

c) Cartea de identitate a vehiculului, în original şi copie;

d) Documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului în forma prevăzută de lege la data dobândirii dreptului de proprietate, în original şi în copie.

În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se va prezenta şi documentul care să ateste dreptul legal în virtutea căruia persoana poate folosi vehiculul, în original şi în copie.

În cazul în care vehiculul este folosit în sistem leasing se poate prezenta un extras din contractul de leasing, care să conţină cel puţin părţile, obiectul şi durata contractului, datele de identificare ale vehiculului şi semnăturile părţilor, în original şi copie;

e) Actul de identitate al solicitantului, în original şi în copie.

În cazul persoanelor juridice vor fi depuse documentele care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie (de exemplu certificat înregistrare la Registrul Comerţului), precum si împuternicirea reprezentatului legal al acestora. Cum verifici pe loc dacă este liber un număr de mașină Cum verifici pe loc dacă este liber un număr de mașină pdf mDelegaţie

În situaţia în care în certificatul de înmatriculare urmează a fi înscrisă şi o altă persoană, se vor prezenta actul de identitate sau, după caz, documente care să ateste dobândirea personalităţii juridice, denumirea şi sediul, în copie.

f) Dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, în termenul de valabilitate a acesteia;

g) Copia contractului de asigurare de răspundere civilă auto obligatorie pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi de tramvaie (RCA), încheiat pe numele proprietarului vehiculului, în termenul de valabilitate al acestuia;

h) Certificatul de înmatriculare al fostului proprietar în care acesta a înscris transmiterea dreptului de proprietate.

i) Plăcuţele cu numărul de înmatriculare, dacă fostul propietar are domiciliul/sediul pe raza altui judeţ şi nu a optat pentru păstrarea numărului respectiv. În situaţia în care vehiculul este înmatriculat în Bucureşti, iar noul proprietar doreşte un număr preferenţial, acesta va trebui să predea şi plăcuţele cu numărul de înmatriculare existente pe vehicul. Acestea nu vor fi predate dacă fostul proprietar a optat şi achitat păstrarea numărului de înmatriculare respectiv;

j) Dovada plăţii contravalorii certificatului de înmatriculare – se poate achita la ghișeul de depunere documentevezi tarife;

k) Dovada plăţii contravalorii plăcuţelor cu numărul de înmatriculare (dacă acestea nu se păstrează de fostul proprietar) în valoare de 40 lei pentru număr la rând respectiv 85 lei pentru număr preferenţial, –sumele se pot achita la ghișeul de depunere documente;

l) Procura specială, în cazul în care documentele se depun de o altă persoană decât proprietarul vehiculului.

ETAPELE PREMERGĂTOARE ÎNMATRICULĂRII VEHICULELOR

Spam blocat