Test auto: Ce indică panoul?

Test auto: Ce indică panoul? Test auto: Ce indică panoul? sos

Test auto: Ce indică panoul?

A. locul unde este amplasat un telefon de urgență;

B. un loc periculos;

C. o zonă în care staționarea și oprirea sunt permise.

Ce indică panoul?

Răspuns: A

Spam blocat