Când încetează ajutorul social

Beneficiarii de ajutor social care refuză un loc de muncă  sau refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de formare profesională, atrag încetarea dreptului la ajutorul social.

Autoritățile responsabile atrag atenția că într-o asemenea situație, familia sau persoana singură poate solicita un nou drept după o perioadă de 12 luni de la data deciziei de încetare a dreptului la ajutorul social.

Acesta încetează a mai fi acordat și celor care refuză să participe la serviciile pentru stimularea forței de muncă și de formare profesională, oferite de agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă din întreaga țară.