Formular declarație venituri 2021: Data limită de depunere

Potrivit ghidului realizat de ANAF, Declarația Unică se depune până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a veniturilor, pentru a se declara venitul realizat și a se stabili și definitiva impozitul anual pe venit şi a contribuţiilor sociale.

Tot până pe 25 mai a anului următor celui realizat din venituri se depune documentul pentru stabilirea şi declararea impozitului pe venitul estimat, respectiv norma de venit a se realiza în fiecare an fiscal, precum şi pentru declararea şi stabilirea contribuţiilor sociale datorate.

Declarația Unică se depune până la data de 25 mai a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancţiunea decăderii, și în cazul exercitării opţiunii privind direcționarea a 3,5% din impozit pentru susținerea entităţilor nonprofit sau pentru acordarea de burse private.

Impozitul pe venitul estimat poate fi rectificat până la data de 31 decembrie a anului de impunere. Excepție fac contribuabilii care nu au obligaţia completării capitolului I din declaraţie şi care rectifică declaraţia în condiţiile prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.