Școlile și grădinițele din Capitală intră în scenariul roșu. Plan de măsuri

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă (CMBSU) a hotărât ca de marţi să fie suspendată activitatea didactică faţă în faţă în unităţile de învăţământ din Capitală, a anunţat, luni, purtătorul de cuvânt al Prefecturii, Mariana Stancu-Ţipişcă.

A fost instituită obligaţia purtării măştii de protecţie în toate spaţiile publice.

„A fost interzisă activitatea în cinematografe, în săli de spectacole. (…) A fost interzisă activitatea în interiorul restaurantelor, păstrată pe terase, în exterior, iar pentru cei din interiorul hotelurilor, pensiunilor – doar pentru clienţii cazaţi în aceste unităţi. A fost interzisă activitatea operatorilor economici licenţiaţi pentru jocuri de noroc”, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Școlile și grădinițele vor fi închise începând din 20 octombrie, ora 00 timp de 14 zile. 

Recomandări pentru profesorii consilieri școlari (profesori în centre și cabinete de asistență psihopedagogică):

1. își vor desfășura activitățile specifice pe platformele educaționale ale unităților de învățămant, conform orarului acestora și se vor asigura cu privire la respectarea confidențialității în actul consilierii;
2. își vor desfășura activitatea în conformitate cu orarul aprobat, respectând toate reglementările interne ale unității de învățământ cu privire la organizarea programului de lucru cu elevii/copiii;
3. vor completa și vor transmite electronic documentele necesare desfășurării activității specifice;
4. vor comunica cu beneficiarii activităților (elevi, părinți, profesori) prin intermediul grupurilor de discuții constituite la nivelul unității de învățământ;
5. vor acorda o atenție deosebită asigurării confidențialității datelor (ex. nu se distribuie filmări/ capturi ecran/ înregistrări din timpul ședințelor de consiliere);
6. vor stabili împreună cu beneficiarii (elevi, părinți, profesori) modalitatea de comunicare precum și platforma folosită, specificând acest lucru în acordul de consiliere și documentele existente la mapa profesorului consilier școlar;
7. vor utiliza pentru desfășurarea activităților specifice: chestionare, filme, materiale PPT, povești, alte materiale create special pe teme semnificative pentru beneficiari etc.;
8. vor elabora materiale educaţionale în format electronic pe diferite teme pentru beneficiari;
9. vor participa la activități de formare profesională prin intermediul platformelor online pentru dobândirea competenţelor digitale;
10. vor elabora şi vor aplica chestionare specifice în scopul identificării nevoilor de consiliere şcolară;
11. vor desfăşura activităţi specifice utilizând modalităţi sincrone şi asincrone de comunicare;
12. vor întocmi analiza de nevoi pentru fiecare cabinet cu privire la dotarea cu echipamente şi resurse digitale pentru activităţile de consiliere online, conform prevederilor legale în vigoare;
13. vor realiza consilierea individuală la solicitarea părinților (online), iar consilierea de grup, în colaborare cu dirigintele fiecărei clase (online);
14. vor întocmi registre de evidență electronică a activității la nivelul cabinetului de asistență psihopedagogică.
15. vor aplica prevederile procedurilor realizate la nivelul CMBRAE în contextul epidemiei de COVID 19, privind consilierea elevilor, părinţilor şi a cadrelor didactice, prin operaționalizarea specifică a activității online/la distanță