Anunț oficial despre eliberarea permiselor și a pașapoartelor. Care este procedura

În perioada 16-31.03.2020 cererile privind activitățile specifice din domeniul înmatriculări și permise de conducere adresate Serviciilor Publice Comunitare Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor județene și al mun. București, se depun exclusiv în baza unei programări online.

🔴Programările online vor fi făcute pe site-ul oficial al instituției www.drpciv.ro , secțiunea Programări online.

🔴Pentru operațiunile care nu se regăsesc la secțiunea online – pasul 2, vă rugăm să consultați site-ul Instituției Prefectului din județul de care sunteți interesați și să respectați cu strictețe indicațiile personalului de la ghișee.

🔴Accesul în incinta sediilor serviciilor publice comunitare va fi permis doar titularilor, după caz persoanelor mandatate/delegate, în baza programărilor online și a actului de identitate – în original.

🔴Activitățile de audiențe, atât la sediul Direcţia Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor cât și la sediile serviciilor publice comunitare teritoriale, vor fi suspendate în perioada 11-31.03.2020. Activitățile se vor desfășura exclusiv prin corespondență poștală sau e-mail.

🔴Solicităm tuturor persoanelor care sunt programate să respecte ora de programare și să evite așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului.

❗️❗️❗️PAȘAPOARTE❗️❗️❗️

🔴În perioada 11-31.03.2020, cererile de eliberare a pașapoartelor simple electronice/pașapoartelor simple temporare se depun în țară la serviciile publice comunitare de pașapoarte, exclusiv în baza unor programări on-line.

🔴Programările online vor fi efectuate pe platforma www.epasapoarte.ro.

🔴Solicităm tuturor persoanelor care sunt programate să respecte ora de programare și să evite așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului.

🔴Accesul în locații în vederea depunerii cererilor de eliberare a pașapoartelor va fi permis doar solicitanților și, după caz, reprezentanților legali ai acestora, în baza programărilor online și a documentului de identitate, în original.

🔴În ceea ce privește ridicarea pașapoartelor simple electronice/pașapoartelor simple temporare, accesul în locații se va face în baza tichetului eliberat la depunerea cererii și a documentului de identitate, în original.

🔴Recomandăm cetățenilor să opteze pentru ridicarea pașapoartelor simple electronice prin serviciile de curierat – cheltuieli de expediţie 8 lei + TVA.

🔴Serviciile pentru care nu se fac programări online, solicitate atât Direcției Generale de Pașapoarte, cât și serviciilor publice comunitare de pașapoarte, vor fi efectuate exclusiv prin corespondență poștală sau e-mail (adeverințe, furnizări de date din Registrul Național de Evidență a Pașapoartelor Simple, petiții și informații de interes public).

🔴Accesul la ghișeele de relații cu publicul ale Direcției Generale de Pașapoarte și serviciilor publice comunitare de pașapoarte, în vederea ridicării adeverințelor solicitate prin intermediul poștei electronice, se face în baza documentului de identitate, în original.

🔴Activitățile de audiență, atât la sediul Direcției Generale de Pașapoarte, cât și la sediile serviciilor publice comunitare de pașapoarte, vor fi suspendate în perioada 11-31.03.2020.

🔴Solicităm tuturor persoanelor care sunt programate să respecte ora de programare și să evite așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului.