Se dau tichete sociale pentru Paşte 2017

Se dau tichete sociale pentru Paşte 2017 Se dau tichete sociale pentru Paşte 2017 paste 2017

Se dau tichete sociale pentru Paşte 2017. Beneficiari vor fi: persoanele cu handicap grav sau accentuat și, respectiv, pensionari – fără a se ţine seama de vârstă şi tip de pensie, dar ale căror drepturi obținute din pensie sau, după caz, din pensii și/sau venituri nete cumulate, sunt cel mult egale cu 1.000 lei/lună. Acordarea tichetelor sociale se va face pe bază de cerere scrisă, însoţită de copii xerox ale următoarelor documente:

Pentru pensionari:

— documente din care să rezulte apartenenţa la categoria de pensionar, respectiv cupon/decizie pensie din luna curentă sau cel mult luna anterioară depunerii cererii;

— act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia;

— act de identitate al beneficiarului în condiţiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă.

• Pentru persoanele cu handicap grav/accentuat:

— act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia;

— act de identitate al beneficiarului în condiţiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă;

— documente din care să rezulte apartenenţa la categoria de persoană cu dizabilități, respectiv certificatul de încadrare în grad de handicap grav/accentuat.

Tichetele sociale, în valoare de 100 lei, vor putea fi utilizate pentru achiziţionarea de produse alimentare, produse de curățenie și igienă corporală sau a locuinței, produse farmaceutice, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte. Reamintim că aceste tichete sociale vor se acordă de două ori pe an: cu ocazia sărbătorilor de Crăciun şi de Paşte. De menționat că tichetele sociale (100 lei/sărbătoare/beneficiar) vor fi puse gratuit la dispoziția cetățenilor, beneficiarii urmând să le primească direct la domiciliu, prin intermediul poștei, în luna dinaintea evenimentului ce urmează a fi sărbătorit.

Spam blocat