google.com, pub-6549863557302876, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Destiut.com - informatii de ultima ora

Declarația unică 2019. Cum se completează

Declarația se depune până la data de 31 iulie 2019, inclusiv, de către persoanele fizice care au obligaţia:
– declarării impozitului pe veniturile realizate din România sau/şi din străinătate în anul 2018;
– declarării impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza din România în anul 2019;
– declarării venitului estimat pentru încadrarea ca plătitor de contribuţii sociale pentru anul 2019 şi, după caz, a declarării contribuţiilor sociale datorate în anul fiscal 2018.
Declaraţia se depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal şi a celor care obţin venituri din cedarea folosinţei bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală şi care nu au avut, până la acea dată, obligaţia depunerii declaraţiei unice.

Se poate corecta declarația?
Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice poate fi corectată de contribuabili din proprie iniţiativă, ori de câte ori informaţiile actuale
nu corespund celor din declaraţia depusă anterior, prin depunerea unei declaraţii rectificative în condiţiile prevăzute de Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
Declaraţia rectificativă se întocmeşte pe acelaşi formular, bifându-se cu X căsuţele aflate pe prima pagină a formularului (capitolul I „Date privind impozitul pe veniturile realizate şi
contribuţiile sociale datorate în anul 2018” şi/sau capitolul II „Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România şi contribuţiile sociale datorate în anul 2019”,
după caz).
Declaraţia rectificativă se completează înscriindu-se toate datele şi informaţiile prevăzute în capitolul supus rectificării, inclusiv cele care nu diferă faţă de declaraţia iniţială.
La rectificarea declarației se vor avea în vedere următoarele:
– declarația inițială este declarația care nu are nicio bifă de rectificativă selectată;
– este permisă depunerea unei singure declarații inițiale;
– declarația rectificativă este declarația cu cel puțin o bifă de rectificativă selectată (la
capitolul I sau capitolul II sau la ambele capitole);
– o declarație rectificativă care rectifică ambele capitole (capitolul I și capitolul II) trebuie
sa aibă ambele bife de rectificare selectate.

Cum se depune declarația?

Declaraţia se depune, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:
– prin intermediul serviciului „Spaţiul privat virtual”, disponibil pe site-ul www.anaf.ro, pe baza credențialelor;
– prin intermediul serviciului „Depunere declarații”, disponibil pe portalul www.e-guvernare.ro pe baza certificatului digital calificat.
Contribuabilii care nu dețin un calculator personal sau nu dispun de o conexiune la Internet, pot utiliza calculatoarele destinate auto-servirii din cadrul unităților fiscale, cu ajutorul
cărora pot efectua următoarele operațiuni:
– înregistrarea în cadrul serviciului Spațiul Privat Virtual;
– completarea Declarației Unice;
– depunerea Declarației Unice.
Lista sediilor unităților fiscale în care sunt puse la dispoziția contribuabililor calculatoare destinate auto-servirii se regăsește pe site-ul www.anaf.ro, secțiunea Servicii oferite de ANAF.
De asemenea, contribuabilii pot solicita sprijin și funcționarilor din cadrul organelor fiscale locale, în cadrul cărora există personal special instruit pentru a acorda îndrumare și asistență
pentru depunerea Declarației unice.

 

TOATE DETALIILE SI PE ANAF.ro.

Spam blocat