Declarația unică a fost modificată

Agenția Națională de Administrare Fiscală anunță că a modificat Declarația Unică, astfel încât să le permită celor care își achită impozitele sau contribuțiile sociale până la data de 30 iunie să acceseze bonificațiile.

Aproximativ un milion de români vor depune Declarația Unică.
Este vorba despre cei care obțin venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, agricultură, chirii și alte forme de activități.

Dacă declaraţia unică privind venitul realizat în anul 2019 se depune până la 30 iunie 2020, inclusiv, se acordă următoarele bonificaţii:

– pentru plata impozitului pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, reprezentând obligaţii fiscale anuale pentru anul 2019, se acordă o bonificaţie de 5% din aceste sume, dacă toate aceste obligaţii fiscale de plată se sting prin plată sau prin compensare integral până la data de 30 iunie 2020 inclusiv;

– pentru depunerea declaraţiei unice prin mijloace electronice de  la distanţă se acordă o bonificaţie de 5% din impozitul pe venit, a contribuţiei de asigurări sociale şi a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, numai dacă este îndeplinită condiţia privind plata, menţionată anterior, caz în care se acordă ambele bonificaţii.

De aceste bonificaţii pot beneficia şi persoanele care:

– în anul 2019, au realizat venituri pentru care au obligaţia depunerii numai a declaraţiei unice privind venitul estimat (Capitolul II din declaraţia unică);

– au optat în anul 2019 pentru plata CAS sau a CASS.