Încep înscrierile la Academia de Poliție

Din 17 iulie, încep înscrierile la Academia de poliție București. Astfel, au fost scoase 588 de locuri, dintre care 100 cu taxă, la Facultăţile de Poliţie, de Poliţie de Frontieră, de Jandarmi, de ştiinţe Juridice şi Administrative şi de Pompieri.
,,Începând de vineri, 17 iulie şi până pe 27 iulie 2020 persoanele interesate, care îndeplinesc condiţiile de recrutare, se pot înscrie pentru participarea la concursul de admitere la Academia de Poliţie ‘Alexandru Ioan Cuza’. Cererile de înscriere se pot depune, inclusiv în zilele de sâmbătă şi duminică”, informează un comunicat al Ministerului Afacerilor Interne (MAI) preluat de Agerpres.

Candidaţii își pot depune dosarele până la data de 4 august 2020. Tot până la aceeaşi dată, se va realiza și evaluarea psihologică a candidaţilor la unitatea de recrutare, conform planificării. Avizul psihologic va fi introdus în dosarul de recrutare de către compartimentul de specialitate.
,,Taxa de înscriere la concurs se achită de către candidaţii declaraţi apt psihologic, în perioada 28 iulie – 7 august (data operaţiunii bancare), potrivit precizărilor publicate pe site-ul oficial al Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, la secţiunea Admitere”, arată sursa citată.

Proba eliminatorie de evaluare a performanţei fizice va avea loc în perioada 24 – 29 august, iar proba de evaluare a cunoştinţelor între 1 – 2 septembrie. Ambele probe vor avea loc la centrele zonale de selecţie, potrivit arondării unităţilor de recrutare.
În vederea susţinerii probelor de admitere, candidaţii vor avea asupra lor cartea de identitate/paşaportul, iar în cazul probei de evaluare a performanţei fizice şi echipamentul sportiv necesar.

Rezultatele obţinute de candidaţi se centralizează la Academia de Poliţie şi se afişează pe site, în ordinea mediilor obţinute la proba de evaluare a cunoştinţelor.
Contestaţiile la proba de evaluare a cunoştinţelor se transmit online la adresa admitere@academiadepolitie.ro în data de 5 septembrie 2020 şi se soluţionează la sediul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, în perioada 6 – 7 septembrie.

Urmează examinarea medicală, care se va realiza în perioada 8 – 24 septembrie, pentru candidaţii care se încadrează în numărul de locuri scoase la concursul de admitere, în ordinea descrescătoare a mediilor obţinute la proba scrisă.
Academia de Poliţie afişează, la finalul fiecărei zile, situaţia candidaţilor care au finalizat examinarea medicală, succesiv, până la completarea numărului de locuri scoase la concursul de admitere. Sunt declaraţi admişi candidaţii care au fost declaraţi apt medical, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere.

Rezultatele finale ale admiterii vor fi aduse la cunoştinţa candidaţilor prin afişare pe site-ul oficial al Academiei de Poliţie până la data de 26 septembrie 2020.