Pensionare anticipată: cine se încadrează şi cum funcţionează

Pensionare anticipată: cine se încadrează şi cum funcţionează Pensionare anticipată: cine se încadrează şi cum funcţionează bani 100lei

Pensionare anticipată: cine se încadrează şi cum funcţionează. Potrivit legii, pensionarea anticipată se poate realiza cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare.

Pensionarea anticipată se poate acorda persoanelor care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare pe care legea il prevede. Cuantumul pensiei anticipate se calculează în acelaşi mod în care se stabileşte şi pensia pentru limita de vârstă.

Un lucru important este faptul că se interzice  cumularea pensiei anticipate cu altă reducere reglementată de legea în vigoare, precum veniturile obţinute în calitatea de asigurat  al sistemului de pensii publice.

În momentul împlinirii vârstei necesare pentru acordarea pensiei standard, pensia anticipată se transforma, din oficiu,  în pensie pentru limita de vârstă. Recalcularea se realizează prin valorificarea perioadelor asimilate  şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada in care pensia a fost suspendată.

Pensia anticipată încetează atunci când:

-pensionarul a decedat

-pensionarul nu mai îndeplineşte conditţile impuse de lege

Modalităţile de plată a pensiei anticipate:

-prin mandat postal

-în cont curent sau cont de card făcute la bancile cu care Casa Naţională de Pensii Publice a încheiat convenţii pentru plata pensiilor

Reluarea plăţii pensiei anticipate se face la cerere:

-începand cu luna urmatoare celei în care a fost înlaturată cauza care, potrivit legii, a dus la suspendarea plăţii pensiei, daca cererea a fost depusă în termen de 30 de zile de la data la care cauza suspendării a fost înlaturată

-începand cu luna urmatoare celei în care a fost depusă cererea, daca depunerea acesteia  s-a facut după expirarea termenului de 30 de zile.

Spam blocat