11 martie sărbătoare religioasă

Sfântul Ierarh Sofronie, patriarh al Ierusalimului, este pomenit în calendarul creştin ortodox la 11 martie.

S-a născut în Damasc, Siria, şi a învăţat la şcolile renumite din vremea sa. A intrat în viaţa de obşte din Mănăstirea Sfântului Teodosie, situată în deşertul Iudeii, între Betleem şi Ierusalim, prima mănăstire de obşte din Palestina.

Sfântul Sofronie l-a avut ca îndrumător pe pustnicul Ioan Moshu, autorul „Limonariului” (Livada duhovnicească), o lucrare ascetică cunoscută în spiritualitatea ortodoxă. „Limonariul” relatează fapte, diferite istorii şi apoftegme, sfaturi duhovniceşti, culese din călătoriile şi pelerinaje numeroase pe care Ioan Moshu le-a făcut, singur sau împreună cu Sfântul Sofronie, pe la diferite mănăstiri.

Viitorul patriarh al Ierusalimului a călătorit cu dascălul său în Răsărit şi în Apus (ajungând până la Roma), iar în urma trecerii la cele veşnice a pustnicului Ioan s-a întors la Ierusalim.

După moartea patriarhului Ierusalimului, Zaharia, a urmat în scaunul patriarhal Sfântul Sofronie. S-a făcut cunoscut ca un mare apărător al dreptei credinţe, în acea vreme Biserica fiind tulburată de erezia monoteliţilor, susţinută atât de patriarhul Constantinopolului cât şi de papa Honorius.