BACALAUREAT 2017 MATEMATICĂ – ISTORIE. SUBIECTE ȘI BAREME

BACALAUREAT 2017 MATEMATICĂ - ISTORIE. SUBIECTE ȘI BAREME BACALAUREAT 2017 MATEMATICĂ - ISTORIE. SUBIECTE ȘI BAREME BACALAUREAT 2017 MATEMATICĂ – ISTORIE. SUBIECTE ȘI BAREME BACALAUREAT 2017 MATEMATIC   ISTORIE

BACALAUREAT 2017 MATEMATICĂ – ISTORIE. SUBIECTE ȘI BAREME

BACALAUREAT 2017 MATEMATICĂ – ISTORIE. SUBIECTE ȘI BAREME.

Liceenii susțin, în 28 iunie, proba scrisă obligatorie a profilului. Astfel, cei care au urmat profilul real vor da examen la Matematică, iar cei de la uman, la Istorie. BACALAUREAT 2017 MATEMATICĂ – ISTORIE. SUBIECTE ȘI BAREME. La Matematică, ei au de rezolvat trei subiecte, notate fiecare cu câte 30 de puncte. 10 puncte vor fi acordate din oficiu. Subiectele sunt diferite în funcție de specializare: matematică-informatică, pedagogică, științele naturii și tehnologică.

BACALAUREAT 2017 MATEMATICĂ – ISTORIE. SUBIECTE ȘI BAREME. La mate-info, la primul subiect elevii trebuie să rezolve șase cerințe, printre care: să demonstreze că un număr este real, să rezolve în mulțimea numerelor reale o ecuație logaritmică sau să calculeze un exercițiu cu probabilități.

La al doilea subiect, liceenii au de rezolvat două exerciții care conțin câte trei subpuncte fiecare. La primul, elevii sunt puși în fața unei matrice, iar la următorul în fața unui polinom.

Probele scrise ale examenului de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2017

BACALAUREAT 2017 MATEMATICĂ – ISTORIE. SUBIECTE ȘI BAREME. Ultimul subiect, care este și cel mai greu, are aceeași structură ca precedentul. Primul exercițiu implică rezolvarea unei funcții, iar cel de-al doilea un număr natural nenul de la care elevii trebuie să calculeze sau să demonstreze următoarele subpuncte.

 La Istorie, una dintre cerinţe a fost despre Revoluţia de la 1848 şi comitetul revoluţionar. O altă cerinţă a fost ca elevii să argumenteze printr-un fapt istoric că România a participat la criza orientală. La un alt subiect elevii au avut de scris despre România postbelică – două argumente despre stalinism şi unul despre naţional-comunism şi să prezinte opinii despe evoluţia politică din secolul al XX-lea.

Elevii au avut de prezentat şi acţiunile diplomatice ale domnitorilor români (Politica externă la Mircea Bătrân. Iancu de Hunedoara – acţiuni militare) şi să precizeze o asemănare între instituţiile din spaţiul extracarpatic în secolul al XVI-lea. Părerea profesorilor cu care am discutat este că, la o primă vedere, subiectele au fost de o dificultate peste medie.

La Matematică, la partea I, elevii au avut de rezolvat numere complexe, geometrie, logaritmi La partea a II-a matrice, iar la partea a III-a derivate şi integrale. La proba de Matematică de la liceele teoretice, elevii au avut de rezolvat exerciţii cu progresii aritmetice, relaţiile lui Viete, multipli de 15, puncte coliniare, determinant şi sinus, apoi matrice şi polinom, funcţii şi integrale.

Spam blocat