EVALUARE NAȚIONALĂ 2020: Când se depun contestațiile

Contestaţiile la Evaluarea Națională 2020 pot fi depuse în zilele de 22 iunie (în intervalul orar 16,00 – 19,00) şi 23 iunie (între orele 8,00 – 12,00), transmite Ministerul Educației.

Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor se va face în data de 27 iunie 2020.

Procedura pe care trebuie să o urmeze elevii pentru a face contestație

Pentru contestațiile la Evaluarea Națională 2020, elevii semnează, alături de părinți, o declarație-tip, în care menționează că au luat la cunoștință că nota pe care o vor obține la contestație poate să le modifice nota inițială fie prin creștere, fie prin descreștere.

Fiecare lucrare contestată este reevaluată și notată de câte doi profesori. Evaluarea lucrărilor de examen se face “cu respectarea strictă a baremului”, pe baza unui punctaj pe scara 1-100; se acordă 90 de puncte pentru răspunsurile corecte și complete și 10 puncte din oficiu. După evaluare, fiecare profesor stabilește nota prin împărțirea la 10 a punctajului obținut de elev, fără rotunjire, și o trece pe lucrare, se arată în metodologie.