Munca în străinătate – Egalitatea de tratament

Munca în străinătate – Egalitatea de tratament. Ca cetățean european care lucrează în altă țară, atât dumneavoastră, cât și membrii de familie, aveți dreptul să fiți tratați ca și cetățenii țării respective.

În timp ce vă căutați o slujbă – serviciile publice de ocupare a forței de muncă

În calitate de cetățean european care își caută un loc de muncă în altă țară din UE, aveți dreptul la același sprijin din partea serviciilor publice competente ca și resortisanții țării respective.

La locul de muncă

În calitate de cetățean al UE, trebuie să fiți tratat exact în același mod ca și colegii dumneavoastră din țara gazdă.

Această egalitate de tratament vizează:

  • remunerarea și celelalte condiții de angajare și de lucru
  • sănătatea și siguranța la locul de muncă
  • accesul la formare profesională, școli profesionale și centre de recalificare – pentru lucrători și copiii lor
  • accesul la locuințe, inclusiv la locuințe sociale sau facilitarea accesului la cumpărarea de locuințe
  • dreptul de a se afilia la un sindicat, de a vota și de a fi ales în posturi de administrare sau de conducere ale unui sindicat
  • avantajele sociale și fiscale
  • concedierea, reintegrarea după concediere și reinserția profesională.

Sursă: Europa.eu

Spam blocat