Rugăciune către Sfântul Spiridon

Rugăciune către Sfântul Spiridon Rugăciune către Sfântul Spiridon sf spiridon

Rugăciune către Sfântul Spiridon. Sfântul Spiridon este unul din cei mai mari sfinți, prăznuiți de Biserica Ortodoxă în ziua de 12 decembrie, fiind numit mare făcător de minuni, căci mari sunt minunile ce s-au arătat în viața lui, și mult mai multe se povestesc despre puterea sfintelor sale moaște.

Rugăciune către Sfântul Spiridon. Vrednicule păstor al Bisericii, Sfinte Ierarhe Spiridoane, deşi nu avem nici vrednicie şi nici pricepere pentru a ne ruga ţie cu potrivite cuvinte, totuşi venim la tine, sfinte, şi mărturisindu-ne multele păcate săvârşite, ne rugăm ţie cu smerenie: Întinde mâna ta cea dreaptă, cu care de-a lungul vieţii ai săvârşit atâtea minuni, şi binecuvântează-ne pe noi toţi, cei care venim la tine cu credinţă! Nădejde a celor care şi-au pierdut nădejdea, mângâiere a celor necăjiţi, te rugăm fii mijlocitor pentru sufletele noastre cele împovărate de multe ispite şi, cu obişnuita ta bunătate şi iubire de oameni, roagă-te către Ziditorul tuturor să ne dăruiască vindecare de feluritele boli ale sufletului. Învredniceşte-ne şi pe noi, nevrednicii, ca prin mijlocirea ta să ne împărtăşim de bunătăţile sufleteşti şi trupeşti făgăduite adevăraţilor credincioşi. Dăruieşte-ne, sfinte, ajutorul tău cu care, biruind otrăvitoarele gânduri care se luptă cu noi neîncetat, să dobândim cele de folos pentru viaţa aceasta şi, mai ales, pentru cea viitoare. Amin!

Spam blocat